Thử làm model dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ (Customer Churn Prediction) – Mì AI

Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp cận một bài toán tiếp theo trong Series AI in Banking là “Thử làm model dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ (Customer Churn Prediction) “.

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *