Computer Vision

Triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt trên Raspberry Pi4

Hello tuần mới anh em Mì, hôm nay chúng ta sẽ cùng Triển khai thực tế hệ thống nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt trên Raspberry Pi4 nhé.…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 5. Đưa model Tiny YOLO v3 lên Pi 3

Chào toàn thể anh em, hôm nay chúng ta sẽ tìm cách đưa model Tiny Yolo v3 lên Pi 3 xem cái kết nó như nào nhé? Bữa trước mình…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 4. Train model Tiny YOLOv3 để xem có đưa lên Pi được không?

Hê lô xin chào tuần mới tất cả các member yêu quý của Mì AI. Tiếp nối đợt bài về Pi thì hôm nay mình sẽ cùng nhau Train model…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 3. Lắp đặt Pi trên xe hơi để phát hiện tài xế ngủ gật

Chào tuần mới anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách lắp đặt Pi trên xe hơi và triển khai phần mềm phát hiện tài…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 2. Triển khai model AI nhận diện đối tượng MobileNet SSD lên Raspberry Pi

Hế lô anh em Mì. Tiếp nối series về Pi, sau bài hôm trước về cài cắm các thứ trên Pi tại đây thì hôm nay chúng ta sẽ làm…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 1. Cài đặt môi trường lập trình cho Raspberry Pi

Xin chào và cảm ơn anh em Mì AI đã luôn ủng hộ Mì trong thời gian vừa qua. Hôm nay thể theo nguyện vọng của nhiều anh em nên…