Share Data

Chung tay đẩy lùi COVID-19, Mì AI cho ra mắt chatbot hỗ trợ thông minh (COVID chatbot)

Trong lúc đại dịch COVID-19 đang lan tràn, tự cảm thấy cần làm gì đó chung tay cùng cộng đồng, tự đề ra mục tiêu, tự nghiên cứu, tự áp…

Share Data

Chia sẻ kho eBook miễn phí đã “gìn giữ” cóp nhặt suốt những tháng năm sinh viên ;)

Hôm nay ngồi dọn chiếc máy tính cũ để bàn giao cho thế hệ tiếp theo. Nhìn thấy kho sách eBook miễn phí này ngồi hồi tưởng lại những tháng…

Computer Vision

[Nhận diện biển số xe] Chương 5 – Nhận diện biển số xe bằng WPOD và SVM

Xin chào cả nhà, Tết đến nơi rồi nên bận kinh khủng, tuần vừa qua mình tối mắt tối mũi thanh ra không thể ra bài kịp thời mong các…

Share Data

[Chia sẻ] Dữ liệu 3000 súng ngắn đã gán nhãn sẵn để train nhận dạng súng bằng YOLO

Mình biết các bạn rất ngại gán nhãn, đặc biệt là với các bộ dữ liệu vài nghìn images do đó mình đã chia sẻ một bộ dữ liệu hình…

Computer Vision

[YOLO Series] Thử làm hệ thống chống khủng bố, phát hiện súng – cho ngân hàng, văn phòng

Howdy các bạn. Một tuần mới lại bắt đầu, tranh thủ đầu tuần có tý time rảnh mình sẽ guide các bạn một ví dụ thực tế rất tốt của…

Computer Vision

[Computer Vision] Chia sẻ dữ liệu ảnh súng và dao để train model

Chào cả nhà, hôm nay mình kiếm được vài thư viện ảnh khá tốt lấy từ google về ảnh súng và dao nên chia sẻ cùng cả nhà để nếu…