Data Science - Data Analysis

Thử làm model dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ (Customer Churn Prediction) – Mì AI

Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp cận một bài toán tiếp theo trong Series AI in Banking là “Thử làm model dự đoán khách hàng rời…