Sử dụng Unet để phân vùng, phát hiện sản phẩm lỗi – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng mạng Unet trên backbond Resnet34 để train model phân vùng, phát hiện các sản phẩm bị lỗi nhé.

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *