Xây dựng web đổi kiểu tóc với HairFastGAN, Streamlit và Colab – Mì AI

Khám phá cùng chúng tôi cách xây dựng một ứng dụng web thú vị cho việc thử nghiệm các kiểu tóc mới sử dụng công nghệ HairFastGAN! Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước để tạo ra một trải nghiệm tương tác, cho phép người dùng thử các kiểu tóc khác nhau chỉ bằng cách tải lên ảnh của mình.

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi!
Hãy join cùng cộng đồng Mì AI nhé!

🎯🎯🎯#MìAI
Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: http://miai.vn
Youtube: https://www.youtube.com/c/MiAIblog

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *