Xây dựng trang web sinh ảnh từ văn bản trong 10 phút với Stable Diffusion, Python và Flask – Mì AI

Chào mừng đến với Mì AI! Trong video này, chúng ta sẽ thực hiện một dự án thú vị: xây dựng một trang web đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép chuyển đổi văn bản thành hình ảnh đẹp mắt chỉ trong vài phút. Chúng ta sẽ sử dụng Stable Diffusion, Python và Flask để thực hiện điều này.

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi!
Hãy join cùng cộng đồng Mì AI nhé!

🎯🎯🎯#MìAI
Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: http://miai.vn
Youtube: https://www.youtube.com/c/MiAIblog

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *