Ứng dụng Langchain xây dựng model hỏi đáp nội dung văn bản


🤖 Langchain không chỉ là một hệ thống thông thường, mà còn là một bước đột phá trong xây dựng mô hình hỏi đáp nội dung văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Retrieval Augmented Generation – một kỹ thuật mạnh mẽ đằng sau sự thành công của Langchain.

🌐 Trong video này, chúng ta sẽ:

1️⃣ Hiểu rõ hơn về Retrieval Augmented Generation là gì và làm thế nào nó giúp cải thiện khả năng hỏi đáp của mô hình.

2️⃣ Khám phá cách Langchain tích hợp Retrieval Augmented Generation để xây dựng mô hình mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả.

3️⃣ Đồng hành cùng Mì AI trong việc thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của Langchain khi đối mặt với các thách thức hỏi đáp văn bản.

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *