Thử dùng Airflow để crawl dữ liệu, train model hoàn toàn tự động – Mì AI

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Airflow và thử dùng Airflow để crawl dữ liệu, train model hoàn toàn tự động nhé.

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *