Data Science - Data Analysis

Phân cụm dữ liệu dựa trên mật độ không gian với thuật toán DBSCAN – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức phân cụm…

Computer Vision

Thử làm hệ thống phát hiện xâm nhập và cảnh báo qua Telegram – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử làm hệ thống phát hiẹn xâm…

Basic

Thử dùng Airflow để crawl dữ liệu, train model hoàn toàn tự động – Mì AI

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Airflow và thử dùng Airflow để crawl dữ liệu, train model hoàn toàn tự động nhé. Chúc các bạn thành công! #MìAI…

Computer Vision

Thử làm bài toán in-store heatmap cùng Yolov4 – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu phương pháp và thử…