Computer Vision

Train RepVGG từ đầu và transfer learning (Phần 2/2)

Xin chào anh em Mì AI, như vậy trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua về RepVGG và thử convert và inference RepVGG. Hôm nay chúng ta sẽ…

Computer Vision

RepVGG – hậu thế của VGG tái xuất giang hồ (Phần 1/2)

Hello anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và triển khai RepVGG, một hậu thể của model VGG lừng lẫy một thời. Trước khi…