Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 3. Lắp đặt Pi trên xe hơi để phát hiện tài xế ngủ gật

Chào tuần mới anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách lắp đặt Pi trên xe hơi và triển khai phần mềm phát hiện tài…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 2. Triển khai model AI nhận diện đối tượng MobileNet SSD lên Raspberry Pi

Hế lô anh em Mì. Tiếp nối series về Pi, sau bài hôm trước về cài cắm các thứ trên Pi tại đây thì hôm nay chúng ta sẽ làm…