Computer Vision

Thử làm Google Image Search (Content based Image Retrieval) – Mì AI

Hôm nay chúng ta thử làm một bài toán tìm kiếm hình ảnh tương đồng và làm quen với khái niệm CBIR – Content-based image retrieval nhé! Chúc các bạn…