Natural Language Processing

Thử cài đặt một trợ lý code miễn phí với CodeLLama và LM Studio – Mì AI

Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và cài đặt một trợ lý code miễn phí vô cùng mạnh mẽ: CodeLLama, kết hợp với công cụ…