Computer Vision

Phát hiện các vật thể nhỏ với SAHI và YOLOv8 – Mì AI

Chào mừng các bạn đến với kênh Mì AI! Trong video này, chúng ta sẽ khám phá hai phương pháp tiên tiến trong việc phát hiện vật thể nhỏ: SAHI…