Computer Vision

Thử làm Object Tracking với YOLO v9 và DeepSORT – Mì AI

Chào mừng các bạn đến với kênh “Mì AI”! Trong video này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về khả năng theo dõi đối tượng tiên tiến sử dụng…