Natural Language Processing

Chuyển giọng nói thành văn bản với Whisper và PhoWhisper trên Colab – Mì AI

Chào mừng các bạn đến với Mì AI – nguồn cảm hứng về Trí Tuệ Nhân Tạo! Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi giọng…