Natural Language Processing

Tìm hiểu về Large Language Model và Hugging Face Transformer- Mì AI

Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới của các Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn (Large Language Models) và bộ chuyển đổi Hugging Face Transformer.…