Natural Language Processing

Tích hợp Rasa lên web để mang chatbot tới khách hàng – Mì AI

Trong video này, chúng ta sẽ đào sâu vào cách tích hợp Rasa lên trang web để mang đến trải nghiệm chatbot tuyệt vời cho khách hàng. Tận hưởng hành…