Basic

Chia sẻ 3 cách deploy ứng dụng Python Web App – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cách deploy ứng dụng Python…

Data Science - Data Analysis

Xây dựng ứng dụng Data Visualization trong 10 phút với Dash – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ Xây dựng ứng dụng Data Visualization trong 10…

Basic

Tìm hiểu và dạy máy tính chơi game bằng Deep Q-Learning – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ Tìm hiểu và dạy máy tính chơi game…

Basic

Tìm hiểu và tích hợp ChatGPT vào ứng dụng của riêng bạn – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ Tìm hiểu và tích hợp ChatGPT vào ứng…

Computer Vision

Thử nghịch YOLOv8 và train với dữ liệu cá nhân – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ Thử nghịch YOLOv8 và train với dữ liệu…