Basic

Thử xây dựng model dự đoán trả nợ vay (Loan Repayment Prediction) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thử xây dựng…

Computer Vision

Hướng dẫn chi tiết cách stream video & nhận diện trên web – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách stream video &…

Basic

Hướng dẫn chi tiết cách tiếp cận, giải quyết bài toán Machine Learning – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tiếp cận, giải…