Computer Vision

Thử build và run docker image cho ứng dụng Deep Learning – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách build và run…

Computer Vision

Train YOLOv7, nhận diện YOLOv7 bằng GPU của Colab – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Train YOLOv7, nhận…

Computer Vision

Triển khai YOLO v6 thành API, lên web với Flask (Phần 2/2) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Triển khai YOLO…

Computer Vision

Train,test và triển khai YOLOv6 với custom data (Phần 1/2) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Train,test và triển…