Xây dựng web app, triển khai model trong 1 phút với Streamlit – Mì AI

Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm cách xây dựng web app, triển khai model trong 1 phút với Streamlit

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *