Cơ bản về XGBoost – thuật toán thường chiến thắng trong các cuộc thi – Mì AI

Chỉ là cơ bản thôi. Mong giúp được các bạn. Link github: https://github.com/thangnch/MIAI_XGBoost

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *