Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 3. Lắp đặt Pi trên xe hơi để phát hiện tài xế ngủ gật

Chào tuần mới anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách lắp đặt Pi trên xe hơi và triển khai phần mềm phát hiện tài…