Basic

Keras Callbacks – trợ thủ đắc lực khi train models

Hello tuần mới anh em Mì AI. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu Keras Callbacks – trợ thủ đắc lực khi train models nhé. Trước khi bắt…