Basic

Thử tìm hiểu về mAP – đo lường Object Detection model

Chào toàn thể anh em Mì Ai. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu một chút về mAP, một metric đo lường hiệu quả của model Object Detection (OD)…