Computer Vision

Các phương pháp Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt (eKYC, Chấm công…)

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt (eKYC, Chấm công…) như : Eye Blink Check, Challenge-Response, CNN Classify (2D,3D),…

Computer Vision

“7 tuyệt chiêu” chống giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video trong nhận diện

Xin chào tuần mới các anh em Mì Ai, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “7 tuyệt chiêu” chống giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video trong nhận diện khuôn…