Computer Vision

Các phương pháp Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt (eKYC, Chấm công…)

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt (eKYC, Chấm công…) như : Eye Blink Check, Challenge-Response, CNN Classify (2D,3D),…