Computer Vision

Thử làm phần mềm quét văn bản/scanner app bằng OpenCV

Xin chào anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ Thử giả lập máy quét văn bản/scanner bằng OpenCV xem nhé. Chắc hẳn anh em còn nhớ ngày trước…