Computer Vision

Chi tiết cách đo kích thước vật thể bằng OpenCV thuần

Chào tuần mới anh Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng OpenCV thuần với Python để thử đo kích thước các vật thể trong ảnh nhé. Việc đo…