Basic

Chuẩn bị dữ liệu cho RNN model nhanh hơn 10 lần với Numpy – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta quay lại một chút về RNN, LSTM, Time Series Data và tìm hiểu cách chuẩn bị dữ liệu cho RNN model nhanh hơn…