Basic

Cách cài đặt CUDA trên Ubuntu để tăng hiệu năng train model

Hi anh em, Hi anh em,hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách cài đặt CUDA trên Ubuntu để tăng hiệu năng cho máy chủ khi train model nhé! Nhân…

Computer Vision

Re-implement nhận diện đeo khẩu trang (Face Mask Detection) bằng YOLO

Xin chào tuần mới các member Mì AI, chắc hẳn gần đây anh em có nghe nói về github FaceMaskDetection của mấy anh China về nhận diện mặt đeo khẩu…

Computer Vision

[YOLO on Windows]Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và train YOLO trên Windows

Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cài đặt và train YOLO trên Windows nhé. Đây là bài viết của MOD của Mì Ai…