Computer Vision

Máy tính cũng biết nghe và cảm nhận âm nhạc với AI

Chào cả nhà thích ăn Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau build một model để giúp cho máy tính có thể nghe nhạc và cảm nhận được…