[Yolo Series] #2 – Cách train Yolo để detect các object đặc thù

Lượt xem: 30,327 Xin chào các bạn, chúng ta lại cùng tìm hiểu tiếp về Yolo với cách train YOLO nhé. Trong bài trước, mình đã hướng dẫn các bác sử dụng Yolo để phát hiện các đối tượng trong ảnh tại đây: http://miai.vn/2019/08/05/yolo-series-1-su-dung-yolo-de-nhan-dang-doi-tuong-trong-anh/ Tuy nhiên có một vấn đề như này, model mặc định … Continue reading [Yolo Series] #2 – Cách train Yolo để detect các object đặc thù